یادداشت روز

مقاله های نسل کشی ارمنیان

ارمنیان پنهان ترکیه و مشکلات حقوقی آنان

توضیح عکس: غسل تعمید ۱۲ نفر از ارمنی های مسلمان شهر درسیم در کلیسای استانبول در ۹ مه ۲۰۱۵ ارمنیان پنهان ترکیه و مشکلات حقوقی آنان ترجمه: ژیلبرت آقاجانیان ۲/۵ میلیون ارمنی مسلمان در ترکیه زندگی می‌کنند. هویت ملی ارمنیانی که در شهرها و روستاهای مختلف ترکیه زندگی می‌کنند و... ادامه متن

مقاله های جمهوری آذربایجان

الهام علی اف با سخنانش همچنان نفرت از ارمنیان را افزایش می دهد

مدافع حقوق بشر ارمنستان : الهام علی اف با سخنانش همچنان نفرت از ارمنیان را افزایش می دهد./جامعه جهانی سکوت می کند. آرمان تاتويان، مدافع حقوق بشر جمهوری ارمنستان در خصوص اظهارات الهام علی اف در مورد ارمنیان و ارمنستان واکنش نشان داده و بیانیه ای صادر کرده است. در این بیا... ادامه متن

آخرین مطالب

ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای تغییر کاربری کلیسای جامع ایا صوفیه و تبدیل آن به مسجد را محکوم و این اقدام ترکیه را نسل‌کشی فرهنگی نامیده است.

ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای تغییر کاربری کلیسای جامع ایا صوفیه و تبدیل آن به مسجد را محکوم و این اقدام ترکیه را نسل‌کشی فرهنگی نامیده است.

ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای تغییر کاربری کلیسای جامع ایا صوفیه و تبدیل آن به مسجد را محکوم و این اق... ادامه متن

کليه حقوق اين سايت متعلق به ( موسسه ترجمه و تحقیق هور ) می‌باشد.