یادداشت روز

مقاله های جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان؟ یک قرن موجودیت با هویت مجعول

جمهوری آذربایجان؟ یک قرن موجودیت با هویت مجعول نویسنده:ایساک یونانسیان نزدیک به نیم قرن است که ادعاهای موهوم تاریخی در دستگاه تبلیغاتی جمهوری آذربایجان به منزله تثبیت آذربایجان بعنوان یک کشور تاریخی، در ادبیات رسمی،کتاب های درسی و تاریخ به چشم می خورند،جهت این تبلیغات ا... ادامه متن

مقاله های ارمنستان

قبل از رومئو و ژولیت،خسرو و شیرین وجود داشت.

قبل از رومئو و ژولیت، خسرو و شیرین وجود داشت. همه ما تراژدی عشقی شکسپیر،رومئو و ژولیت را شنیدیم و بسیاری از مردم در دنیای غرب هم با “داستان زیبای عشق” که در ادبیات فارسی نوشته شده است آشنا هستند.خسرو و شیرین (همچنین به عنوان شیرین و فرهاد شناخته می شود). داس... ادامه متن

آخرین مطالب

ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای تغییر کاربری کلیسای جامع ایا صوفیه و تبدیل آن به مسجد را محکوم و این اقدام ترکیه را نسل‌کشی فرهنگی نامیده است.

ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای تغییر کاربری کلیسای جامع ایا صوفیه و تبدیل آن به مسجد را محکوم و این اقدام ترکیه را نسل‌کشی فرهنگی نامیده است.

ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای تغییر کاربری کلیسای جامع ایا صوفیه و تبدیل آن به مسجد را محکوم و این اق... ادامه متن

کليه حقوق اين سايت متعلق به ( موسسه ترجمه و تحقیق هور ) می‌باشد.